ThermoShield History je špeciálny fasádny náter na ochranu historických budov. Prispieva k ich lepšej energetickej bilancii.

ThermoShield History je odolný fasádny náter pripravený k použitiu s endotermickými vlastnosťami pre zvláštne požiadavky historických budov.

Je vhodný predovšetkým pre omietkové podklady na pamiatkovo chránených budovách, zachováva historický stavebný podklad a chráni pred deštruktívnymi vplyvmi klímatu.

Základné vlastnosti ThermoShield History

 • dlhotrvajúca ochrana fasády pred škodlivými vplyvmi životného prostredia ako ultrafialové žiarenie, smog, prach, kyseliny, soli a morská voda
 • ochrana pred poveternostnými vplyvmi ako je dážď, sneh a krupobitie…
 • zabránenie tvorbe rias, machov, húb a plesní
 • energetické úspory v zime aj v lete
 • zníženie tvorby trhlín v podklade
 • dlhodobá farebnosť

Dlhotrvajúca ochrana pre vašu fasádu s ThermoShield History pred záťažami životného prostredia a pri každom počasí

Slnko a teplý vzduch podporujú ThermoShield History po nanesení v tom, že rýchlo vybudujú účinnú ochranu proti prenikaniu dažďovej vody. Nadmerná vlhkosť muriva sa vďaka funkcií membrán ThermoShieldu rýchlo odparí.

Množstvo odolných mikrokeramických guličiek, ktoré sa v elastickom spojive pohybujú, bránia, rovnako ako ľudská koža pri kúpaní alebo sprchovaní, prenikaniu vody do podkladu. Vysoká odolnosť proti znečisteniu, vplyvom životného prostredia ako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové žiarenie, a enormná elasticita zaisťujúca dlhodobú ochranu, ktorá zabraňuje tvorbe trhlín spôsobených krehnutím a starnutím. Trhlinky spôsobené pnutím sa silno zredukujú, pretože tepelná ochrana značne redukuje rôzne dilatačné pohyby stavebných materiálov.

ThermoShield History bráni tvorbe vlhkosti

ThermoShield History je odolný proti extrémom počasia, napr.: prudkému dažďu, krupobitiu alebo sneženiu. Náter sa tak stará o suché stavebné materiály a znižuje riziko nežiadúceho „ozelenenia “ fasády, ktoré sa často vyskytuje ako sprievodný jav pri vzniku kondenzačnej vody. Vďaka vysokému podielu keramickej zložky a bráneniu tvorbe vlhkosti na povrchu plášťa budovy, neposkytuje ThermoShield History živnú pôdu hubám, lišajníkom a machom.

Preto môžeme úplne vynechať následnú aplikáciu jedov škodlivých pre životné prostredie a zdravie. Škodám spôsobených pliesňami v murive alebo na jeho povrchu sa zabráni, lebo náter prevádza kolísavý podiel vlhkosti v murive na ustálenú vlhkosť stavby.

ThermoShield History je dimenzovaný tak, že tieto funkcie sú k dispozícií počas celých rokov napriek všetkým zaťaženiam. Podnebie so svojim prirodzeným kolísaním ponúka aj nutné okrajové podmienky k tomu, aby popísané stavebné fyzikálne procesy so svojimi žiadúcimi efektmi úspory energie a ochrany mohli neustále prebiehať.

ThermoShield History: Dom potrebuje vzduch na dýchanie

Rovnako ako ľudská koža, predstavuje náter ThermoShield History zväčšený povrch a poskytuje dosť vzduchu na dýchanie tomu, čo sa nachádza pod ním. „Umelé dýchanie“ budov pomocou klimatizačných zariadení sa môže obmedziť alebo úplne zastaviť. Ušetrí to nielen peniaze, ale pre obyvateľov to zníži aj riziko letného prechladnutia.

Náter ThermoShield History zvyšuje izolačnú schopnosť muriva, aj napriek tomu, aby ho uzavrelo. Má tak úplne podstatnú výhodu oproti iným opatreniam, ktoré majú rovnako za cieľ redukciu odvádzania tepla. Niektoré iné opatrenia často murivo uzatvárajú a tým ho zadusia (alebo dokonca v najhoršom prípade „utopia“).

Zatepľovať či nezatepľovať? Prečo si položiť túto základnú otázku, keď sa zo všetkých médií valia informácie o tom, ako a koľko sa dá ušetriť zateplením Vášho paneláku alebo rodinného domu? Nie vždy to musí byť pravdou.

Moderná ochrana historických pamiatok s ThermoShield History

Regulačné a konzervačné vlastnosti ThermoShield History chránia historické budovy pred prirodzeným kolísaním teploty a vlhkosti, ktorým je každé stavebné dielo vystavené. Bežne používané povrchové náterové-omietkové systémy týmito výkyvmi trpia – a spolu s nimi aj cenná historická budova. ThermoShield History naproti tomu rozvíja svoj účinok aj na tých najnáročnejších podkladoch ako sú drevo alebo ílová hlina a tiež v extrémnych poveternostných podmienkach.

Dlhodobé účinné pôsobenie ThermoShield History je riadne zdokumentované, pretože sa tieto špeciálne povrchové nátery určené pre ochranu historických pamiatok používajú už viac ako 25 rokov. Pozitívne skúsenosti s materiálom ThermoShield History z praxe potvrdzujú aj porovnávacie laboratórne testy.

Zateplenie historických budov bez kontaktneho zateplenia

Riešenie na ochranu fasády a jej zateplenie je ThermoShield History. Optimálny náterový systém s kapilárnou a variabilne difúznou otvorenosťou podporuje nerušený transport vody a solí zvnútra smerom von a ponúka fasádam historických budov dlhodobú ochranu pred vplyvmi životného prostredia, pred prasklinami a vlhkosťou. Riasy, machy ani huby nenachádzajú na fasádach ošetrených materiálom ThermoShield History živnú pôdu. To všetko je samozrejme zrejmé aj navonok, pretože fasády natreté náterom ThermoShield History vyzerajú ešte po rokoch ako “čerstvo renovované”.

Všetci dnes tlačia na zateplenie nehnuteľností, aby sa čo najviac minimalizovali energetické straty. Pri štruktúre a členitosti fasád je zateplenie historických budov komplikované a častokrát voľba kontaktného zateplenia neprichádza do úvahy. ThermoShield History, vďaka svojim vlastnostiam, pomáha k lepšej energetickej bilancii stavebných konštrukcii a vytvára tak rozumnú alternatívu ku kontaktnému zatepleniu.

ThermoShield History: to sú parametre kvality nie len pre zateplenie historických budov

Súhra medzi keramickými dutými mikroguličkami a spojivom, ktoré ich obklopuje, vedie v závislosti na počasí k odpudzovaniu vody alebo k tvorbe husto rozvetvenej siete mikrokapilár, ktorá pôsobí ako “odvlhčovacie čerpadlo”. Tie do istej miery “ústia” do väčších kapilár podkladového materiálu. Robustný “guľovitý tvar” odoláva útokom agresívnych chemikálií a poveternostným vplyvom. Praktické aplikácie a vedecké testy dokladajú tieto parametre kvality produktu ThermoShield History:

 • Chráni pred dažďom (odpudzuje vodu)
 • Odvádza prebytočnú vlhkosť až do vyrovnania vlhkosti stavebného materiálu
 • Zosilňuje prirodzený sorpčný motor
 • Neupcháva kapiláry
 • Udržuje vyrovnanú vlhkosť
 • Reaguje dynamicky na zmenu situácie (šetrné odparovanie)
 • Zabraňuje tvorbe kondenzátu
 • Znižuje termodynamicky podmienenú tvorbu prasklín
 • Znižuje tvorbu prasklín podmienenú vlhkosťou (praskliny zo zväčšovania a zmenšovania objemu)
 • Znižuje zamrznuté “vodné vrecia”
 • Chráni v teplotnom rozmedzí -40°C až +90°C
 • Chráni pred kyselinami, lúhmi, agresívnymi chemikáliami a výfukovými plynmi
 • Chráni pred vyblednutím a vplyvom UV-žiarenia
 • Chráni pred poveternostnými vplyvmi (kyslý dážď)
 • Udržuje soli v roztoku
 • Chráni pred odlupovaním
 • Dovolí kryštalizáciu solí až na povrchu
 • Podporuje nerušený transport soli

Fasády a steny zostanú ako nové – taktiež pre veľa rokov

ThermoShield History pri ošetrených plochách bráni vzniku elektrostatického náboja a tým znemožňuje chemické spojenie s prachovými časticami. Ak sa po niekoľkých rokov predsa len nečistota usadí, umožňuje kombinácia keramiky a veľmi odolného nosného spojiva bezproblémové čistenie všetkých natrených plôch vodou a dokonca aj vysokotlakovými prístrojmi. ThermoShield History sa tak postará o nadpriemerne dlhodobú čistotu fasády a jej stálu farebnosť.