Sanácia vlhkého muriva a súčasné zateplenie – sanačné a izolačné omietky v jednom

Sanačná omietka ISOTEX je vhodná pre použitie vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Poskytuje ochranu pred všetkými atmosférickými vplyvmi. Vďaka svojim vodoodpudivým a difúznym vlastnostiam pomáha ISOTEX rýchlo odstrániť vlhkosť, čím zamedzuje vzniku plesní na povrchu stien a vnútri stavebnej konštrukcie. Použitie sanačné omietky ISOTEX zaisťuje súčasne sanáciu a izolácii v jednom. Vďaka svojim kapilárne aktívnym vlastnostiam vytvára zdravé a príjemné klíma pre bývanie.

Pomerne častým problémom starších, ale i nových stavebných objektov je vzlínajúcej vlhkosť v murive. Dôsledkom vzlínajúcej vlhkosti býva neprijateľný vzhľad povrchovej úpravy muriva, často však závažnejším dôsledkom môže byť prítomnosť hygienicky neprijateľných a zdravie ohrozujúcich plesní, rias a ďalších mikroorganizmov.

Čo je príčinou vzlínaniu vlhkosti v murive? Príčin býva obvykle viac, vo väčšine prípadov je vzlínaniu vlhkosti spôsobené chýbajúce alebo porušenú hydroizoláciou objektu, nevhodnými stavebnému či terénnym úpravami, častou príčinou je aj nevhodný tepelne vlhkostný režim objektu.

Základné príčiny našich problémov sú:

 • Zrážková voda, dopadajúce pri daždi na povrch muriva a pôsobiace priamo.
 • Podpovrchová voda, ktorá sa dostáva pod povrchom okolitého terénu k základom a vsakuje do muriva.
 • Zemný vlhkosť (vzlínajúcej kapilárami v murive)

Naša spoločnosť HFR, s.r.o. vám ponúka revolučný sanačnú omietku s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami: „ISOTEX“.

Sanačná omietka ISOTEX – základné vlastnosti

 • Omietka je ľahká: jej hmotnosť je 3x menšia v porovnaní s bežnými omietkami
 • Má tepelno-izolačné vlastnosti a tým pomáha výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačnej omietky je 0,06 W /mK.
 • Omietka chráni vašu fasádu pred atmosferickými a poveternostnými vplyvmi
 • Má vodoodpudivé vlastnosti a zabraňuje vnikaniu vody do podkladu
 • Omietka je paropriepustná
 • Koniec plesniam a riasam – ekologický domov: izolačná omietka ISOTEX napomáha rýchlo odstrániť vlhkosť, čím zamedzuje vzniku plesní na povrchu a vo vnútri konštrukcie
 • Zatepliť váš dom môžete z interiéru aj z exteriéru – použitie našich omietok je rovnaké pre vonkajšie i vnútorné využitie
 • Naše omietky majú rovnakú životnosť ako váš dom – sú doživotné

Príprava povrchu pred aplikáciou omietky

 • Pred nanesením materiálu je potrebné povrch dôkladne očistiť a odstrániť všetky nerovnosti.
 • V prípade veľkých nerovností odporúčame vyrovnať nahrubováním maltou z hrubšej frakcie.
 • Málo savé stavebné materially nie je potrebné pred nanášaním ďalej vlhčiť ani penetrovať.
 • Navlhčiť podklad ostriekaním vodou je potreba u stredne nasiakavých matreriálů. U silne nasiakavých stavebných materiálov (napr. plynosilikát apod) je nutný podklad navlhčiť silno.
 • V naprostej väčšine prípadov nie je potrebné povrch penetrovať.

Postup spracovania omietky

 • K namiešanie zmesi použijeme pitnú vodu nabo vodu spĺňajúce STN EN 1008.
 • Do guľatého kontajnera s plochým dnom (objemom 40 l – na 1 vrece suchej zmesi a 60 l – na 2 vrecia suchej zmesi) nalejte čistú vodu cca 0,4 až 0,6 l na 1 kg. Do vody nasypte omietkovú zmes ISOTEX. Dôkladne premiešajte maltovú zmes manuálnym stavebným mixérom po dobu 4-5 minút, do stavu homogénnej konzistencie, hladkej a bez zrazenín. Maltovú zmes tepelnoizolačnej omietky ISOTEX nechajte stáť po dobu 5 minút, a potom znovu dôkladne premiešať.
 • V závislosti na teplote a vlhkosti v ovzduší sa môže množstvo použitej vody pohybovať v toleranci cca 10%, (2,9 – 3,2 l vody na 1 balenie)
 • Vždy musí dôjsť k miešaniu celého balenia (vrecia).
 • Dodatočné pridávanie čohokoľvek do suchej alebo mokrej zmesi je neprípustné.
 • Doba spracovateľnosti rozmiešanej zmesi je závislá na okolitej teplote a vlhkosti. Pripravená zmes musí byť nanesená na povrch do 1 hodín od okamihu dokončenia prípravy. Teplota pri nanášaní zmesi nesmie klesnúť pod +5 C (vzduch / podklad).
 • Nenanášať pri očakávaných nočných mrazoch.
 • Odporúčame nanášanie zmesi do omietniky, stiahnutie latou.
 • Finálny povrch vytvoríme „molitanovým murárskym hladidlom“.
 • Minimálna hrúbka na fasáde materiálu ThermoUm odporúčame 8 mm.
 • Odporúčaná hrúbka 2,2 cm (tj 1pytel o váhe 7kg)
 • ThermoUM možno nanášať ručne aj za pomocou omietacieho stroja.

Technická charakteristika omietok

 • Tepelno-izolačné malta vonkajšie / vnútorné podľa STN EN 998-1 (T)
 • Vonkajší vzhľad: biela suchá prášková zmes
 • Objemová hmotnosť: 350- 400 ± 55
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,07 W / mK
 • Pevnosť v ťahu:  > 0,04 MPa
 • Pevnosť v tlaku: CS II: 1,60 Mpa
 • Kapilárna nasiakavosť: W 1
 • Prídržnosť: 0,35 Mpa
 • Pórovitosť: 55,4%
 • Koeficient difúzie vodných pár: 7 (po 28 dňoch)
 • Difúzia vodných pár: 4,4 (po 120 dňoch)
 • Reakcia na oheň: A1
 • Priedušnosť: paro-priepustný
 • Čas pre povrchovú úpravu: náter po 48 hod
 • Doba skladovania: 12 mesiacov
 • Spracovanie: ručne, strojovo
 • Spotreba: 1 cm hrúbky na 1m2 od 3,5 – 3,8 kg suchej zmesi
 • Balenie: 48 ks / paleta, (export 54 ks / paleta)