Zatepľovací systém môžeme aplikovať na všetky bežné stavebné materiály pri dodržaní stanoveného pracovného postupu.